Διάχυση Αποτελεσμάτων TIMSS

 

Παρουσιάσεις

 

Παρουσίαση αποτελεμάττων TIMSS 2015 στους συνεργάτες (ΥΠΠ, Ακαδημαϊκούς), 28/11/2016.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων TIMSS 2015 σε συνεδρίαση της ενδοτμηματικής επιτροπής των Μαθηματικών (02/12/2016)

Παρουσίαση αποτελεσμάτων TIMSS 2015 σε συνεδρίαση της ενδοτμηματικής επιτροπής της Επιστήμης (05/12/2016)

Παρουσίαση  αποτελεσμάτων TIMSS 2015 στο πλαίσιο Δημοσιογραφικής Διάσκεψης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (07/12/2016)

Ενημερωτικές Συναντήσεις με Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για τα Αποτελέσματα της TIMSS 2015. (Πάφος: 16/06/2017, Λάρνακα: 17/05/2017, Λεμεσός: 08/06/2017, Λευκωσία: 12/06/2017 – 13/06/2017)

Ενημέρωση Διευθυντών/Διευθυντριών (Δεκέμβριος 2018)

Ενημέρωση Διευθυντών/Διευθυντριών Δημοτικής (Ιανουάριος 2019)

Παρουσίαση  αποτελεσμάτων TIMSS 2019 στο πλαίσιο Δημοσιογραφικής Διάσκεψης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (10/12/2020)