Εθνικό Κέντρο TIMSS 2019

Η Έρευνα TIMSS συντονίζεται στην Κύπρο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

 

Εθνική Συντονίστρια (NPM):

Γιασεμίνα Καραγιώργη

email: karagiorgi.y@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402317

 

Ομάδα συντονισμού:

1. Σοφία Βλάμη

email: vlami.s@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402456

 

2. Νίκος Παπαδούρης

email: papadouris.n@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402458