Έλεγχος ηλεκτρονικών συσκευών (Digital Devices Check)

 

Η χορήγηση της TIMSS 2023 στη Β΄ Γυμνασίου θα γίνει φέτος ηλεκτρονικά. Οι μαθητές/μαθήτριες θα απαντήσουν στα δοκίμια και στο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά, μέσω του TIMSS Player.

Είναι, επομένως, απαραίτητο να γίνει έλεγχος των ηλεκτρονικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν, από πριν, έτσι ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη σωστή διεξαγωγή της έρευνας. Αυτό θα γίνει τουλάχιστον έναν μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο των προδιαγραφών των συσκευών, έλεγχο συμβατότητας, δοκιμή του TIMSS Mini-Player στις συμβατές συσκευές και αναφορά των αποτελεσμάτων ελέγχου στο Εθνικό Κέντρο TIMSS (ΚΕΕΑ).