Αποδεσμευμένο υλικό

 

Δ' Δημοτικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δειγματικό Ηλεκτρονικό Δοκίμιο

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

Ο ΙΕΑ δεν αποδεσμεύει πλέον υλικό για δημόσια χρήση. Η αποδέσμευση υλικού για περιορισμένη χρήση απαιτεί ειδική άδεια. Για τη λήψη της άδειας αυτής συμπληρώστε και υποβάλετε το ειδικό έντυπο.

 

ENGLISH

Realised items for both Mathematics and Science for the years 1995 - 2011

1995: https://timss.bc.edu/timss1995i/Items.html

1999: https://timss.bc.edu/timss1999i/study.html

2003: https://timss.bc.edu/timss2003i/released.html

2007: https://timss.bc.edu/TIMSS2007/items.html

2011: https://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-released-items.html

IEA no longer is releasing items to the public without permission. Items are available from IEA for restricted use. To request permission, please fill out and submit the permission request form.

 

Restricted use items for 2019 and onwards

Mathematics

Science

 

Β' Γυμνασίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δειγματικό Ηλεκτρονικό Δοκίμιο 

Μαθηματικά 

Φυσικές Επιστήμες

Ο ΙΕΑ δεν αποδεσμεύει πλέον υλικό για δημόσια χρήση. Η αποδέσμευση υλικού για περιορισμένη χρήση απαιτεί ειδική άδεια. Για τη λήψη της άδειας αυτής συμπληρώστε και υποβάλετε το ειδικό έντυπο.

 

ENGLISH

Released items for both Mathematics and Science for the years 1995 - 2011

1995: https://timss.bc.edu/timss1995i/Items.html

1999: https://timss.bc.edu/timss1999i/study.html

2003: https://timss.bc.edu/timss2003i/released.html

2007: https://timss.bc.edu/TIMSS2007/items.html

2011: https://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-released-items.html

IEA no longer is releasing items to the public without permission. Items are available from IEA for restricted use. To request permission, please fill out and submit the permission request form.

 

Restricted use items for 2019 and onwards

Mathematics

Science