Αποδεσμευμένο Υλικό - Ελληνικά

 

Δ' Δημοτικού

 

Δειγματικό Ηλεκτρονικό Δοκίμιο

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

 

Ο ΙΕΑ δεν αποδεσμεύει πλέον υλικό για δημόσια χρήση. Η αποδέσμευση υλικού απαιτεί ειδική άδεια για περιορισμένη χρήση. Για τη λήψη της άδειας αυτής συμπληρώστε και υποβάλετε το ειδικό έντυπο.

 

Β' Γυμνασίου

 

Δειγματικό Ηλεκτρονικό Δοκίμιο 

Μαθηματικά 

Φυσικές Επιστήμες

 

Ο ΙΕΑ δεν αποδεσμεύει πλέον υλικό για δημόσια χρήση. Η αποδέσμευση υλικού απαιτεί ειδική άδεια για περιορισμένη χρήση. Για τη λήψη της άδειας αυτής συμπληρώστε και υποβάλετε το ειδικό έντυπο.